Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2006

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 909/2007
ISBN: 978-82-480-0789-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0790-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2006 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2006 er beregnet til 0,8 prosent. Vegtrafikken økte med 1,7 prosent. Trafikken med trikk og jernbane økte også i 2006, det samme gjaldt flytrafikken innenlands. Persontrafikken til og fra utlandet var rekordstor i 2006, omtrent 53 millioner reiser ble foretatt over grensen. Godstransportarbeidet innenlands økte med 3,6 prosent i 2006, og både skip, bane og veg hadde vekst. Utenrikshandelen til/fra fastlandet endret seg lite i 2006, målt etter vekt, mens eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen sank med fire prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger