Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2005

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 862/2006
ISBN: 82-480-0695-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0696-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2005 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2005 er beregnet til 1,6 prosent. Vegtrafikken økte med 2,6 prosent. Trafikken med buss og jernbane økte også i 2005, det samme gjaldt flytrafikken innenlands. Persontrafikken til og fra utlandet var rekordstor i 2005, omtrent 50 millioner reiser ble foretatt over grensen. Godstransportarbeidet innenlands økte med 3,4 prosent i 2005, og både skip, bane og veg hadde vekst. Utenrikshandelen til/fra fastlandet endret seg lite i 2005, målt etter vekt, mens eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen sank med fire prosent samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger