Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2004

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 809/2005
ISBN: 82-480-0582-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0583-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2004 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2004 er beregnet til 1,6 prosent. Vegtrafikken økte med 2,0 prosent. Trafikken med buss og jernbane gikk betydelig opp i 2004, og også flytrafikken økte etter tre år med nedgang. Persontrafikken til og fra utlandet var rekordstor i 2004. Godstransportarbeidet innenlands økte med nesten seks prosent i 2004, og både skip, bane og veg hadde vekst. Utenrikshandelen til/fra fastlandet endret seg lite i 2004, målt etter vekt, mens eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen sank med én prosent samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger