Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2002

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 674/2003
ISBN: 82-480-0375-3
Språk: Norwegian

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2002 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2002 er beregnet til 1,2 prosent. Vegtafikken økte med tre prosent. Trafikken med buss og båt lå på om lag samme nivå som året før, mens jernbane- og flytrafikken gikk betydelig tilbake. Persontrafikken til og fra utlandet var rekordstor i 2002. Godstransportarbeidet innenlands viste en nedgang på 0,5 prosent i 2002, til tross for en vekst på 2,5 prosent for godsbilene. Utenrikshandelen til/fra fastlandet endret seg lite i 2002, målt etter vekt, mens eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen økte med tre prosent samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger