Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2001

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 621/2002
ISBN: 82-480-0315-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten inneholder tall for transportytelsene i 2001 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2001 er beregnet til 1,2 prosent. Det var personbilen som sørget for det meste av veksten, da de kollektive transportmidlene lå på om lag samme nivå eller litt lavere enn året før. Flytrafikken gikk mest tilbake, sju prosent målt ved transportarbeidet. Trafikken med bil til og fra utlandet økte med hele ni prosent i 2001, mens utenlandstrafikken med ferge og fly lå på samme nivå som året før. Godstransportarbeidet innenlands økte med 4,5 prosent i 2001, der sjø- og jernbanetransporten bidro mest til veksten. Utenrikshandelen til/fra fastlandet gikk betydelig ned i 2001, målt etter vekt, mens eksporten av olje og gass direkte fra sokkelen økte med fem prosent samme år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger