Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2000

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 515/2001
ISBN: 82-480-0195-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder nye tall for transportytelsene i 2000 og ajourførte tall for tidligere år. En del annen statistikk med relevans for samferdselssektoren er også tatt med. Veksten i persontransportarbeidet i 2000 er beregnet til 1,1 prosent. Det var biltransporten som sørget for det meste av veksten, da de kollektive transportmidlene lå på om lag samme nivå som året før. Det ble foretatt 55 millioner reiser med jernbane i 2000, en vekst fra 53 millioner året før. Veksten skyldes særlig flere lokale reiser. Flytrafikken viste en vekst på 1,3 prosent, den laveste vekstrate siden 1991. Trafikken til og fra utlandet vokste langt sterkere enn den innenlandske transporten. Vegtrafikken over grensen økte med 9 prosent i 2000, mye takket være nordmenns handlereiser i Sverige. Godstransportarbeidet innenlands økte med 1,2 prosent i 2000, der lastebitransporten bidro mest til veksten. Det var små endringer i utenrikshandelen i 2000, målt etter vekt. Eksporten av olje med skip direkte fra sokkelen økte med 10 prosent i 2000, mens eksporten av olje og gass i rør direkte fra sokkelen lå på samme nivå som året før.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger