Du er her

Transportytelser i Norge 1946-1998

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 1146/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Notatet gir nye tall for transportytelsene i 1998 og en del annen statistikk som er relevant for den norske samferdselssektoren. Veksten i persontransportarbeidet i 1998 var om lag tre prosent, mens veksten i vegtrafikken er beregnet til 2,7 prosent. Det er de kollektive transportmidlene som har hatt sterkest vekst de siste årene. Reiser mellom Norge og utlandet viser en økning på åtte prosent i 1998. Godstransportarbeidet økte med tre prosent i 1998. Godsbilene utfører nå halvparten av godstransportarbeidet innenlands, mens skip er dominerende transportmiddel for godstransportene til og fra utlandet. Redusert oljeproduksjon gav for første gang noen sinne nedgang i eksporten av råolje.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger