Du er her

Transportytelser i Norge 1946-1997

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 397/1998
ISBN: 82-480-0054-0
Språk: Norwegian

Rapporten gir nye tall for transportytelsene i 1997 og en del annen statistikk som er relevant for samferdselssektoren. Veksten i persontransportarbeidet i 1997 er beregnet til om lag en prosent. Vegtrafikken økte med to prosent, og det var en sterk vekst i bestanden av personbiler og motorsykler i løpet av året 1997. Gods-transport-arbeidet viste en vekst på nesten sju prosent og innenlands er godsbilen viktigste transportmiddel. I en stadig voksende utenrikshandel er skip fortsatt det dominerende transportmiddel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger