Du er her

Transportytelser i Norge 1946-1996

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 364/1997
ISBN: 82-480-0017-6
Språk: Norwegian

Rapporten gir nye tall for transportytelsene i 1996 og en del annen statistikk som er relevant for samferdselssektoren. En god økonomi i 1996 ga en vekst i persontransportarbeidet på 4,3 prosent. Personbiltrafikken økte med fire prosent og flytrafikken med 10 prosent. Godstransportarbeidet viste en vekst på 6,5 prosent og innenlands er godsbilen viktigste transportmiddel. I en stadig voksende utenrikshandel er skip fortsatt det dominerende transportmiddel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger