Du er her

Transportytelser i Norge 1946-1994

Forfattere: Arne Rideng
Rapportnr: 303/1995
ISBN: 82-7133-944-3
Språk: Norwegian

Det ble en økning i det innenlandske person- transportarbeidet på 1,2 prosent fra 1993 til 1994. Trafikken i lufta økte med seks prosent og togtrafikken med fem prosent. Eksporten av olje og gass var på 160 mill tonn i 1994, en økning på 12 prosent fra året før. Rapporten gir nye tall for transportytelsene i 1994 og endel annen statistikk som er relevant for samferdsels-sektoren. Kilder og forutsetninger for beregningene er også tatt med.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger