Du er her

Transportytelser for små godsbiler

Forfattere: Arne Rideng, Sverre Strand
Rapportnr: 720/2004
ISBN: 82-480-0429-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten bygger på en undersøkelse av varebiler, kombinerte biler og lastebiler med nyttelast under 3,5 tonn. Kjørelengde, bruk av bilen og eventuell transport av gods er undersøkt. Gjennomsnittlig årlig kjørelengde for denne typen biler ligger på i underkant av 15 000 kilometer per år. De kombinerte bilene brukes mest til persontransport og frakter gods bare i beskjeden grad. Varebilene er langt viktigere i godstransporten, men disse brukes også mye i forbindelse med håndverks- og servicearbeid. Lastebilene med nyttelast under 3,5 tonn brukes i overveiende grad til transport av gods.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger