Du er her

Transportytelser for godsskip 2010-2020

Forfattere: Kjetil Haukås
Rapportnr: 1849/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2388-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Her presenteres hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2020. Beregningene gjøres årlig og inngår i Transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger