Du er her

Transportutviklingen på Romerike 1998-2020.

Forfattere: Øystein Engebretsen, Olav Fosli, Jan U Hanssen, Arnfinn Hoelsæter
Rapportnr: 419/1999
ISBN: 82-480-0079-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Formålet med prosjektet har vært å vurdere perspektivene for trafikkutviklingen på Romerike fram til 2020. Grunnlaget har vært en omfattende analyse av pendling, bosetting, kollektivtilbud, reisetider og tilgjengelige prognoser. I løpet av 90-tallet har trafikken vokst betydelig i takt med regionale endringer. Romerike må fortsatt regne med vekst i reiseomfanget. Satsing på ABC-politikk kan imidlertid bidra til en begrensning av biltrafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger