Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportundersøkelse for Universitetet i Oslo

Transportundersøkelse for Universitetet i Oslo

Forfattere: Marianne Tranberg Bjørndal, Kjersti Nygaard, Tom Erik Julsrud
Rapportnr: 1270/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1443-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer resultater fra en reisevaneundersøkelse gjennomført blant ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Undersøkelsen viser at det totalt er 70 prosent som reiser med kollektivtransport mesteparten av veien til UiO. Blant de ansatte er det 23 prosent som oppgir at de bruker bil til UiO og tilsvarende 5 prosent for studentene. 14 prosent går til og fra universitetet og 3 prosent sykler mesteparten av veien. Undersøkelsen viser at både studenter og ansatte i stor grad er villige til å velge mer miljøvennlig transport til UiO. Over halvparten av respondentene ønsker å gå eller sykle mer til UiO, og over 40 prosent av bilistene ønsker å reise mer med kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger