Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportpriser i innenlands godstransport 1995

Transportpriser i innenlands godstransport 1995

Forfattere: Rolf Lea
Rapportnr: 313/1995
ISBN: 82-7133-957-5
Språk: Norwegian

Transportøkonomisk institutt (TØI) har siden 1989 gjennomført en årlig panelundersøkelse blant transportbrukere (vareeiere) om prisutviklingen i innenlands godstransport. Undersøkelsen gjelder langtransport, nærmere bestemt mellom byene Oslo - Bergen - Trondheim - Stavanger - Bodø. Undersøkelsen viser en gjennomsnittlig prisøkning på 2,4 prosent fra 1994 til 1995. For biltransport var økningen 2,5 prosent, for banetransport 3,5 prosent, og for sjøtransport 2,4 prosent. Prisutviklingen i veitransport fra 1994 til 1995 er i større grad enn tidligere på 90-tallet sammenfallende med kostnadsutviklingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger