Du er her

Transportmidlenes marginale kostnadsansvar

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1019/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

De kortsiktige marginale kostnadene som de ulike transportmidlene påfører samfunnet, bør best mulig tilsvare de bruksavgifter de betaler. For utslipp, støy og ulykker er kostnadene i hovedsak beregnet ved hjelp av ulike typer betalings-villighets-undersøkelser knyttet sammen med statistikk og andre undersøkelser der det fysiske omfanget er beregnet. Bereg-ningene av slitasjekostnader for infrastrukturen er basert på regnskapstall for vedlikehold. Beregningene viser at de fleste transportmidlene betaler for lite i forhold til kostnadene. Bare bensindrevne biler og flytransport betaler bruksavgifter som med høy sannsynlighet dekker de kostnader bruken av dem påfører samfunnet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger