Du er her

Transportmidlenes marginale kostnadsansvar

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1019/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

De kortsiktige marginale kostnadene som de ulike transportmidlene påfører samfunnet, bør best mulig tilsvare de bruksavgifter de betaler. For utslipp, støy og ulykker er kostnadene i hovedsak beregnet ved hjelp av ulike typer betalings-villighets-undersøkelser knyttet sammen med statistikk og andre undersøkelser der det fysiske omfanget er beregnet. Bereg-ningene av slitasjekostnader for infrastrukturen er basert på regnskapstall for vedlikehold. Beregningene viser at de fleste transportmidlene betaler for lite i forhold til kostnadene. Bare bensindrevne biler og flytransport betaler bruksavgifter som med høy sannsynlighet dekker de kostnader bruken av dem påfører samfunnet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger