Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportmiddelbruk og konkurranseflater i tre hovedkorridorer

Transportmiddelbruk og konkurranseflater i tre hovedkorridorer

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Anne Gjerdåker
Rapportnr: 1147/2011
ISBN: 978-82-480-1242-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1225-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten analyserer reisemønsteret i tre utvalgte transport-korridorer: Østlandet-Trøndelag, Østlandet-Hordaland og Bergen-Stavanger. Analysene baserer seg på intervju-undersøkelser blant reisende i korridorene. Totalt trafikkvolum i perioden november 2009-oktober 2010 er estimert til 1,9 millioner reiser både til/fra Trøndelag og til/fra Hordaland. Også markedsstrukturen er lik i disse korridorene; fly står for drøyt halvparten av reisene, men tog står noe sterkere vestover (20 vs 14%).Det er mindre trafikk mellom Bergen og Stavanger (ca 900’ reiser), og tilbudet og trafikkmønsteret avviker fra de andre korridorene. Kortere reiseavstand og fravær av fjelloverganger bidrar til at bilen står sterkere. Buss har også et større marked.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger