Du er her

Transportkorridorer i Europa

Forfattere: Jan Erik Lindjord, Trond Arnljot Jensen
Rapportnr: 1003/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Undersøkelsen viser at kjøre- og hviletids-bestemmelsene og laste- og losse-tidspunktet sett i sammenheng med transportert vareslag, er bestemmende for valg av transportkorridorer i grenseoverskridende transporter. Den innen-landske delen av transportene følger hoved-sakelig stamvegnettet. De viktigste norske fergehavnene er Oslo, Larvik og Kristiansand. I tillegg transporteres omlag 40 prosent av eks-porttransportene og 50 prosent av import-transportene på veg (til og fra Kontinentet) via svenske fergehavner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger