Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transitt, offshore og fartøysbevegelser i godsmodeller

Transitt, offshore og fartøysbevegelser i godsmodeller

Forfattere: Inger Beate Hovi, Viggo Jean-Hansen, Ingar Kjetil Larsen
Rapportnr: 697/2004
ISBN: 82-480-0402-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrsg
Hele rapporten

Foreliggende rapport oppsummerer arbeidet i tre prosjekt som alle har gått ut på å utvide avendelsesområdet til godstransportmodellen NEMO. Dette har vært: 1) å inkludere transittransport på norsk område, 2) å inkludere transportene til og fra Kontinentalsokkelen, og 3) å utvide anvendelseområdet til nettverksmodellen slik at denne også kan estimere antall fartøy eller kjøretøy på snitt i transportnettverket.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger