Du er her

  • > Publikasjoner
  • > TraModSim: et åpent kilde-verktøy for å legge til dynamisk trafikkfordeling i en tradisjonell reiseetterspørselsmodell

TraModSim: an open-source traffic assignment tool for TraMod_By based on MATSim

Forfattere: Stefan Flügel, Gunnar Flötteröd, Rasmus Ringdal, Christian Weber
Rapportnr: 1993/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1456-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, kun på engelsk, pdf
Summary, pdf

I denne rapporten presenteres TraModSim, et verktøy utviklet for å generere Level-of-Service matriser fra opprinnelse-destinasjon etterspørselsdata beregnet i levert i en tradisjonell etterspørselsmodell (her TraMod_By. Verktøyet integrerer MATSims dynamiske trafikkavviklingsmodell og er samlet i en enkelt Java-kjørbar fil. TraModSim utføre de nødvendige datatransformasjonene for å koble en makroskopisk etterspørselsmodell med en dynamisk og agentbasert avviklingsmodell. Rapporten presenterer noen innledende empiriske tester utført i Stor-Oslo området. Rapporten inneholder også en diskusjon om begrensningene ved tilnærmingen og potensielle utviklinger mot fullstendig agentbaserte modellsystemer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger