Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkstøy i boliger. Virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften

Trafikkstøy i boliger. Virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Gunn Marit Aasvang
Rapportnr: 836/2006
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0640-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Frem mot 2005 ble det utført ulike støyreduserende tiltak på rundt 3000 boliger i regi av Statens vegvesen. Virkninger av Statens vegvesens fasadeisolering etter grenseverdiforskriften er evaluert ved hjelp av en før-etterundersøkelse med kontrollgruppe. I tiltaksgruppen ble støynivået redusert med i gnennomsnitt 7 dB inne i boligene. I tiltaksgruppen ble andelen meget plagede redusert fra 40 til 15 prosent etter tiltak. Andelen meget plagede var høyere i tiltaksgruppen (før tiltak) enn i kontrollgruppen, også når en kontrollerer for faktisk støynivå. I førsituasjonen rapporterte rundt 38 prosent innsovningsproblemer som de mente skyldes støynivået. Dette ble redusert til 19 prosent etter isoleringstiltak. Denne rapporten er kun tilgjengelig i elektronisk format.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger