Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetsindikatoren for alkohol i Safetynet - Datakvalitet i utvalgte land og sammenligning med andre alkoholindikatorer

Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project - Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Terje Assum
Rapportnr: 985/2008
ISBN: 978-82-480-0921-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0922-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

I EU-prosjektet SafetyNet er trafikksikkerhetsindikatorer blitt utviklet for 7 parametre, herunder alkohol. Indikatorene benyttes til å indikere og sammenligne trafikksikkerhetsnivået i ulike land. Alkohol-indikatoren er definert som andel drepte i ulykker hvor minimum en fører har vært påvirket av alkohol. En beregning av alkohol-indikatoren for 26 land viser at den varierer mellom 4,4 % og 72,2 %. I denne rapporten er det undersøkt om ekstreme verdier er et uttrykk for den virkelige situasjon eller om der er metodemessige forklaringer. Undersøkelsene viser at det er behov for bedre data. Inntil disse forbedringene er gjennomført, er det vanskelig å sammenligne alkohol-indikatorene for ulike land.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger