Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetsindikator for trafikantadferd og kjøretøykvalitet.

Trafikksikkerhetsindikator for trafikantadferd og kjøretøykvalitet.

Forfattere: Svenn Fjeld Olsen
Rapportnr: 750/2004
ISBN: 82-480-0462-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet har utviklet en trafikksikkerhetsindikator basert på seks delindikatorer på tilstander i vegtrafikken. Det er to indikatorer for bruk av bilbelte, to knyttet til overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, en for bremser på tunge kjøretøy, og en for omfanget og kvaliteten på øvelseskjøring. Indikatoren kan brukes på regionalt og nasjonalt nivå til planlegging og evaluering av trafikksikkerhetsinnsats. Indikatoren måles på en skala fra 0 til 6. Input er de årlig estimerte tilstandene. Prinsippet bak indikatoren er at hver delindikator vektlegges med den betydning den har for antall drepte eller hardt skadde.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger