Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetseffekter av økonomisk kjøring i godstransport

Trafikksikkerhetseffekter av økonomisk kjøring i godstransport

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Vibeke Milch Uhlving
Rapportnr: 1795/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2316-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den foreliggende studien undersøker sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet i godstransport på veg. Vi tester først sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet på sjåførnivå, og finner at sjåfører med høy skåre i flåtestyringssystemene har lavere ulykkesrisiko enn sjåførene med lavere skårer. Vi antar at dette skyldes at en økonomisk kjørestil ofte er det samme som en sikker kjørestil, fordi den er defensiv, kontrollert, rolig og forutseende, og fordi flåtestyringssystemet premierer både trafikksikker og økonomisk kjøring. Vi tester deretter sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet på organisasjonsnivå, og vi får en viss støtte for at trafikksikkerhetsnivået øker for bedriftene på hvert nivå på Miljøstigen for lang- og regionaltransport. Sammenhengen mellom økonomisk kjøring på bedriftsnivå og trafikksikkerhet skyldes at bedriftene øverst i Miljøstigen har flere sjåfører med høye skårer i flåtestyringssystemet. Vi diskuterer også potensielle konflikter mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger