Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhet for spesialtilpassede biler for førere med fysisk funksjonshemning

Trafikksikkerhet for spesialtilpassede biler for førere med fysisk funksjonshemning

Forfattere: Fridulv Sagberg, Alf Glad, Astrid Helene Amundsen, Kari Midtland
Rapportnr: 626/2003
ISBN: 82-480-0320-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ulike spesialtilpasninger av biler for bevegelseshemmede førere drøftes på grunnlag av en teoretisk analyse av føreroppgaven og bilføreres informasjonsbearbeiding og informasjonsbehov. Enkelte tilpasningsløsninger skaper problemer som kan tenkes å øke sannsynligheten for farlige situasjoner i trafikken. Ved at flere funksjoner utføres med en hånd, mest ekstremt i form av 4-veis joystick, kan en risikere interferens mellom brems, gass og styring. En analyse av innblanding i forsikringsmeldte skader for et utvalg spesialtilpassede biler tyder imidlertid ikke på at de har spesielt høy risiko. Dette kan indikere at førerne kompenserer for en vanskelig kjøreoppgave ved større forsiktighet, ved å kjøre saktere, konsentrere seg mer om trafikk og unngå vanskelige trafikkforhold. Det er behov for ytterligere undersøkelser for å undersøke forskjeller i risiko mellom ulike tilpasningsløsninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger