Du er her

Trafikksikkerhet blant MC-førere

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Tor-Olav Nævestad, Muhammad Juned Akhtar
Rapportnr: 1075/2010
ISBN: 978-82-480-1087-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1086-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Sammendrag

Vår undersøkelse viser at førere av såkalte "Racing"-sykler (R-sykler) og førere under 19 år, særlig ungdom på lett mc, representerer spesielt risikoutsatte grupper blant mc-førere. Videre synes det nokså klart at høy fart er den viktigste risikofaktoren knyttet til mc-kjøring, i hvert fall når det gjelder de mest alvorlige ulykkene. Av den grunn konkluderer vi med at tiltak for å kontrollere og redusere farten trolig er de som har størst potensial. Økt politikontroll er et opplagt tiltak i så måte, ikke minst fordi motorsyklister ikke kontrolleres gjennom dagens ATK-system. I tillegg kan også strengere restriksjoner på førerretten til lett motorsykkel være et aktuelt tiltak og økonomiske incitamenter knyttet til eie og bruk av bestemte typer sykler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger