Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikker kommune som tiltak for å utvikle kommunal trafikksikkerhetskultur

Trafikksikker kommune som tiltak for å utvikle kommunal trafikksikkerhetskultur

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Vibeke Milch Uhlving
Rapportnr: 1853/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2395-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne studien undersøker følger av det å bli godkjent som Trafikksikker kommune for kommunal trafikksikkerhetskultur, basert på spørreundersøkelse og intervjuer i 24 kommuner. Respondentene i spørreundersøkelsen oppgir positive følger for trafikksikkerhetskulturen på egen arbeidsplass: Fokuset på trafikksikkerhet har økt hos nærmeste leder (67% enige) og hos kolleger (62% enige) og det har blitt lettere å ta opp spørsmål som angår trafikksikkerhet på egen arbeidsplass (58% enige). I multivariate statistiske analyser ser vi at disse endringene også er knyttet til det at respondentene oppgir at de tenker mer på trafikksikkerhet i arbeidshverdagen og at de oppfører seg sikrere i trafikken i arbeidstiden. Studien har også kartlagt faktorer som fremmer og hemmer vellykket implementering av Trafikksikker kommune. Vi konkluderer med at Trafikksikker kommune og arbeidet med trafikksikkerhetsplaner kan tolkes som et tiltak for å etablere trafikksikkerhetskultur gjennom implementering av sikkerhetsstyringssystem i kommunen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger