Du er her

Trafikksentral for Nord-Norge

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 623/2003
ISBN: 82-480-0317-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Prosjektet skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og kostnader ved etablering av en trafikksentral for Nord-Norge. En trafikksentral driver overvåking og organisering av skipstrafikken samt navigasjonsassistanse og informasjonsarbeid. For fremtiden er trafikken med oljetankere fra Nord-Russland langs norskekysten en særlig utfordring. Nytten består hovedsakelig i unngåtte ulykker og oljeutslipp. Investerings-, vedlikeholds- og driftskostnadene er av betydelig størrelse. Nytte-kostnadsanalyser av ulike alternative løsninger viser at prosjektet er lønnsomt for samfunnet med god margin.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger