Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkpotensialet for norske lufthavner 2001-2010. En vurdering av Flesland, Vigra og Kjevik.

Trafikkpotensialet for norske lufthavner 2001-2010. En vurdering av Flesland, Vigra og Kjevik.

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Petter Dybedal, Jon Inge Lian, Sverre Strand
Rapportnr: 449/1999
ISBN: 82-480-0112-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Denne rapporten omhandler prognoser for Bergen, Ålesund og Kristiansand lufthavner i perioden 2001-2010. Formålet har vært å supplere Luftfartsverkets basisprognoser gjennom å identifisere og inkludere lokale forhold i framskrivingene. For to av lufthavnene, Ålesund og Kristiansand, finner vi at det er grunnlag for å justere basisprognosen, mens vi mener at basisprognosen gir et realistisk bilde av trafikkutviklingen ved Bergen. Det er også gjennomført en spørre-undersøkelse blant eksperter på norsk luftfart, en såkalt Delfi-undersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen var å kvalifisere basis-prognosen for totaltrafikken innenlands. Resultatene viser at ekspertpanelet vurderer veksten i flytrafikken til å bli mindre enn hva basisprognosen indikerer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger