Du er her

Trafikkens to ansikter

Forfattere: Trygve Solheim, Harald Aas
Rapportnr: 390/1998
ISBN: 82-480-0047-8
Språk: Norwegian

Trafikk har positive effekter og alvorlige skadevirkninger. Vekst i mobilitet, og særlig bruk av bil, er nært knyttet til økonomisk vekst og viktige trekk ved vår livsstil og forutsettes å fortsette i overskuelig fremtid. Tiltak for å redusere skadevirkninger - lokalt eller globalt - finnes, enten det handler om å redusere eller flytte trafikk, eller skjerme mot ulemper. Hindringene ligger først og fremst i institusjonelle barrierer, i mangel på makt og ressurser og i en tendens i retning av at markedet skal styre. Et hovedpoeng i denne rapporten er at en vellykket og bærekraftig politikk ligger i kombinasjoner av tiltak på ulike nivåer. Samtidig er det kanskje slik at de største forhåpningene ligger i alternative til dagens mange, fysiske forflytninger. I sin form skal heftet gi oversikt over feltet i en form som forhåpentligvis er tilgjengelig for de fleste.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger