Du er her

  • > Publikasjoner
  • > TØIs forskningsaktiviteter i EU's rammeprogrammer. Resultater fra prosjekter med deltakelse fra TØI 1996 - 2000

TØI's research activities within EU's Framework Programmes. Results from projects with participation from TØI 1996 - 2000

Forfattere: Olav Eidhammer (editor)
Rapportnr: 520/2001
ISBN: 82-480-0200-4
Språk: English

I perioden 1996-2000 deltok TØI i 14 prosjekter med full eller delvis finansiering fra EUs 4. rammeprogram. Denne rapporten gir en oppsummering av de viktigste resultater og funn fra disse prosjektene. For hvert av prosjektene er det lagt vekt på å få fram problemstillinger, metode, resultater og dokumentasjon i form av rapporter, "papers" og artikler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger