Du er her

Toalettets rolle i det offentlige rom

Forfattere: Anja Fleten Nielsen
Rapportnr: 1962/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2022-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Manglende tilgang på toaletter i offentlig rom og i transportsystemet fører til lavere deltakelse i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelser knyttet til økt behov for toaletter.Båt og tog oppleves som de beste kollektive transportløsningene, men svært mange er helt avhengige av bil på grunn av dårlig tilgang på toaletter på buss og bane.I det offentlige rom er det særlig i byområder og rekreasjonsområder (strender, parker etc.) som mangler toaletter. Tilgjengelige, åpne toaletter med god hygiene og «hinderfri adkomst» er blant de viktigste tiltakene. For personer med stomi eller anal fistel er det også viktig at det finnes vask i samme rom som toalettet. Informasjon om toalettfasiliteter, inkludert tydelig merking, samt kompetanseheving om sykdommer relatert til funksjonsnedsettelser med behov for toaletter er også essensielt. Toaletter er nødvendig for noen, men bra for alle i et universelt utformingsperspektiv.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger