Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Timebussen - et godt bybusstilbud på Notodden?

Timebussen - et godt bybusstilbud på Notodden?

Forfattere: Heidi Renolen, Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 1010/1995
Språk: Norwegian

Notatet presenterer resultatene fra en passasjer-undersøkelse gjennomført på Timebussens ruter i mai 1995. Det er også gjort en grov vurdering av utviklingen i billettsalgstallene. Det er ingen tvil om at oppstarten av Timebussen på Notodden har vært et vellykket forsøksprosjekt. Tilbudet er etter hvert blitt godt innarbeidet, har økende passasjertall og er blitt en del av det tilskuddsberettigede tilbudet i Telemark. Dagens brukere vurderer tilbudet som meget godt (76 prosent) eller godt (23 prosent). De er spesielt godt fornøyde med blide og hyggelige sjåfører og gode på- og avstigningsforhold. De er mest misfornøyde med kapasitetsproblemer og mangel på ledige sitteplasser i rushtida. 83 prosent av passasjerene bruker bussen mer enn to dager i uka. Trafikanter som reiser ofte og som må bytte buss underveis har relativt høye månedlige utgifter til kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger