Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakker til begjær. Evaluering av prosessene rundt tiltakspakkene i Kristiansand og Ålesundsområdet. Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000

Tiltakspakker til begjær. Evaluering av prosessene rundt tiltakspakkene i Kristiansand og Ålesundsområdet. Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000

Forfattere: Trine Hagen
Rapportnr: 643/2003
ISBN: 82-480-0339-6
Språk: Norwegian

Innenfor Samferdselsdepartementets ordning for utvikling av rasjonell og miljøvennlig kollektivtransport bevilges det midler til lokale tiltakspakker. Vest-Agder fylkeskommune har blitt bevilget midler fra ordningen til Bussmetro-prosjektet i Kristiansand. Møre og Romsdal fylkeskommune fikk midler til Ålesundspakken. Rapporten analyserer prosessene rundt de to tiltakspakkene. Resultatene vurderes i forhold til følgende evalueringskriterier: Planlegging, mål, informasjon, samarbeid og organisering/ansvarsdeling. Det konkluderes med at begge tiltakspakkene er godt gjennomført, i forhold til alle evalueringskriteriene. Det er spesielt gode lokale nettverk blant etatenes representanter i prosjektarbeidet. Samarbeidet er utviklet gjennom etatenes deltakelse i mange samarbeidsprosjekter, over lengre tid. I begge prosessene skåres det lavest på de lokale deltakernes forhold til målformulering for tiltakspakkene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger