Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakker for kollektivtransport. Evaluering av prosessen rundt tiltakspakkene i Tønsberg og Drammensområdet

Tiltakspakker for kollektivtransport. Evaluering av prosessen rundt tiltakspakkene i Tønsberg og Drammensområdet

Forfattere: Trine Hagen
Rapportnr: 437/1999
ISBN: 82-480-0099-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Vestfold og Buskerud fylkeskommuner har gjennomført tiltakspakker for utvikling av mer rasjonell og miljøvennlig transport. Dette har vært samarbeidsprosjekter mellom lokale aktører innenfor samferdsel i fylkene. Rapporten oppsummerer erfaringene med prosessen rundt tiltakene i de to fylkene, med fokus på planlegging, målformuleringer, organisering, informasjon og samarbeid i prosjektene. Begge prosessene rundt tiltakspakkene betegnes som vellykkede.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger