Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000. Kollektivtrafikantenes vurdering av tiltakene og endret bruk av buss

Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000. Kollektivtrafikantenes vurdering av tiltakene og endret bruk av buss

Forfattere: Bård Norheim, Katrine Næss Kjørstad
Rapportnr: 736/2004
ISBN: 82-480-0446-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I perioden 1996-2000 er det gjennomført tiltakspakker for kollektivtransport, delfinansiert av Samferdselsdepartementet. I rapporten analyseres brukerundersøkelser fra 10 tiltakspakker for å belyse trafikantenes vurdering av tiltakene og eventuelle endringer i bruk av kollektivtransport. Endringer i frekvens er det tiltaket som har størst effekt på total tilfredshet. Det er en klar sammenheng mellom tilfredshet og reisehyppighet. Effekten av et dårligere tilbud er større enn effekten av et bedre tilbud. Det betyr at det er lettere å miste passasjerer enn å skaffe nye ved endringer i tilbudet. Tiltakspakkene har hatt en vel så viktig betydning for å redusere frafallet av reiser som for å øke antallet reiser. Tiltakene som er gjennomført har med andre ord bidratt til å motvirke en underliggende negativ trend i passasjerutviklingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger