Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakker for kollektivtransport 1996 - 2000. Effekter av informasjonstiltakene

Tiltakspakker for kollektivtransport 1996 - 2000. Effekter av informasjonstiltakene

Forfattere: Alberte Ruud
Rapportnr: 774/2005
ISBN: 82-480-0508-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0509-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har evaluert effekten av informasjonstiltakene i 11 tiltakspakker for kollektivtransport. Bedre informasjon fører til at kollektivtrafikantene reiser mer mens dårligere informasjon gir trafikantbortfall. De tradisjonelle informasjonskanalene, oppslag på holdeplass, rutehefte og informasjon i posten, er fremdeles de viktigste. Men også venner er viktige formidlere av informasjon om tilbudet. En av fem er blitt oppmerksom på tilbudsendringer gjennom venner. Unge benytter oppslag på holdeplassen mer enn andre, mens avisannonser og omtale i lokalavis først og fremst når ut til dem som er eldre enn 25 år. Avisomtale legges merke til av menn, mens kvinner leser informasjon tilsendt i posten. I Kristiansand og Tromsø er det innført sanntidsinformasjon. Trafikantene mener sanntidsinformasjon er nyttig, gjør det enklere å reise og bør være tilgjengelig på alle holdeplasser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger