Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakker for kollektivtransport 1996 - 2000. Beskrivelse av tiltakspakkene og oppsummering av lokale resultater

Tiltakspakker for kollektivtransport 1996 - 2000. Beskrivelse av tiltakspakkene og oppsummering av lokale resultater

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Alberte Ruud, Unni B Lodden
Rapportnr: 735/2004
ISBN: 82-480-0445-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en oversikt over de 18 tiltakspakkene som har fått støtte fra Samferdselsdepartementet i perioden 1996 -2000 med til sammen 86 millioner kroner. Rapporten gir en beskrivelse av hver enkelt pakke, hvilke tiltak som er gjennomført, hvilke undersøkelser som er gjennomført og lokale konklusjoner av effekter. I tillegg gir rapporten oversiktanalyser fra de områder som har gjennomført undersøkelser etter basisavlueringsmalen og effektene av tiltakspakkene mht passajerutviklingen. Rapporten er en underlagsrapport for videre samlede analyser av datamaterialet fra tiltakspakkene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger