Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000. Befolkningens vurdering av tiltakene og effekter på reisemiddelvalget

Tiltakspakker for kollektivtransport 1996-2000. Befolkningens vurdering av tiltakene og effekter på reisemiddelvalget

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Bård Norheim
Rapportnr: 794/2005
ISBN: 82-480-0551-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0552-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten analyserer reisevane/panelundersøkelser fra 9 tiltakspakker og belyser befolkningens vurdering av tiltakene og eventuelle endringer i transportmiddelbruken. Den omfattende ruteomleggingen som er gjennomført i disse områdene har gitt et bedre og enklere tilbud til kollektivtrafikantene, men det har på kort sikt blitt vanskeligere å forholde seg til for de marginale trafikantene. Disse analysene viser at de store ruteomleggingene må kombineres med omfattende markedsføring og informasjonstiltak for å få den ønskede effekt. I tillegg har økt tilgang til bil og førerkort bidratt til å redusere effekten av kollektivsatsingen. På kort sikt er det er kun Hundvåg-pakken som har økt kollektivbruken blant befolkningen. Der de har satset målrettet og økt frekvensen har tiltakene gitt best effekt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger