Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltakspakke "Transport for alle i Kongsvinger". Resultater av før- og etterundersøkelsene

Tiltakspakke "Transport for alle i Kongsvinger". Resultater av før- og etterundersøkelsene

Forfattere: Edvin Frøysadal
Rapportnr: 1167/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

I Kongsvinger er det gjennomført en "pakke" med samordnede tiltak for å utvikle kollektivtransporten. Notatet oppsummerer korttidsvirkningene av tiltakene slik de kommer til uttrykk i de spørreundersøkelser TØI har vært med på å gjennomføre blant tog- og busspassasjerer og blant eldre, som er en viktig målgruppe. Hovedkonklusjonene er: - Både nye bussbrukere var kommet til og tidligere bussbrukere var begynt å reise mer kollektivt. - For togreisende hadde ekspressbussen i stor grad overtatt som alternativt reisemiddel på bekostning av bil. - En del langreisende med mulighet til å bruke bil valgte likevel kollektivtransport fordi det var mer komfortabelt. - Trafikantene mente at tiltakene gjennomgående hadde gitt en positiv utvikling i de forskjellige kvalitetsfaktorene. - Infrastrukturtiltakene ga vesentlige forbedringer i kollektivtransportens driftsforhold og dermed i mulighetene til å gi et bedre totalt tilbud. - Forbedringer i kollektivtilbudet bør skje samordnet på flere områder for at det totale tilbudet skal bli best mulig for flest mulig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger