Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tilstander, sykdommer, alder og relativ risiko for innblanding i ulykker: Resultater fra meta-analyse

Impairment, diseases, age and their relative risks of accident involvement: Results from meta-analysis

Forfattere: Truls Vaa
Rapportnr: 690/2003
ISBN: 82-480-0394-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapport nr R1.1 i EU-prosjektet IMMORTAL er en meta-analyse av sykdommer, tilstander og alder som kan tenkes å ha sammenheng med en forhøyet ulykkesrisiko. Rapporten er basert på en litteraturgjennomgang av studier som har evaluert helserelaterte risikofaktorer og det er lagt spesiell vekt på de sykdommer og tilstander som er nevnt i Annex III i Council Directive on driving licences (CD 91/439/EEC). Rapporten gir også en oversikt over nasjonale bestemmelser i endel europeiske land mht medisinske undersøkelser og selvrapport helsetilstand ved søknad om og fornyelser av førerkort. 62 studier er gjennomgått og 298 enkeltresultater har vært grunnlag for utvidet meta-analyse og beregninger av relativ risiko for å bli innblandet i en veitrafikkulykke. Alle hovedkategorier av sykdommer og tilstander i Annex III (nyresykdommer unntatt) viste statistisk signifikante økninger i relativ ulykkesrisiko. Disse varierte mellom 9 og 100% økning i relativ risiko.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger