Du er her

Walking and cycling as transport

Forfattere: Trygve Solheim
Rapportnr: 1075/1997
Språk: English
Vedlegg Full report

I denne rapporten drøftes mulighetene for å få flere til å gå eller sykle snarere enn å kjøre bil på korte avstander. Internasjonal sammenligning viser at sykkelen i liten grad er et alternativ til bilen. I Nederland, hvor man sykler mye, kommer dette i stedet for gange elle reiser med kollektive transportmidler. Mange korte turer med bil i Norge kan knyttes til lav urbaniseringsgrad og kulturelle faktorer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger