Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Til debatten om samfunnsøkonomisk analyse i transportsektoren

Til debatten om samfunnsøkonomisk analyse i transportsektoren

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1198/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1323-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten er en samling av enkeltstående arbeidsdokumenter. De tre første forklarer dagens måte å gjøre transportmiddelovergripende nyttekostnadsanalyser på i samferdselssektoren. De fire neste behandler noen endringer i dette opplegget som har vært diskutert. Det gjelder kalkulasjonsrenta, mernytte og realprisjustering av tidsverdien. Det åttende behandler forholdet mellom samfunnsøkonomi og flertallsavgjørelser, og det niende fremmer en hypotese om hvorfor det tar så lang tid å gjennomføre offentlig finansierte prosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger