Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tidtabellbasert kollektivrutevalg og modellering av korresponderende ruter med CUBE Voyager

Tidtabellbasert kollektivrutevalg og modellering av korresponderende ruter med CUBE Voyager

Forfattere: Chi Kwan Kwong
Rapportnr: 1633/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2143-8
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Tidtabellbasert rutebeskrivelse gir mulighet til å modellere ventetid og korrespondanse mellom to kollektivruter på en mer detaljert måte. Tidtabellbasert rutevalg i CUBE Voyager er testet gjennom siliserte regneeksempler. Metodikken forutsetter at trafikanten tilpasser sitt starttidspunkt slik at ventetid ved første holdeplass settes alltid til 0. Dette medfører at tilbudsforbedringer som økt frekvens ikke blir fanget opp i LoS dataproduksjon. I regneeksempler med to konkurrerende rutealternativer mellom to soner viser at avgangstidspunktet påvirker sammensetningen av attraktive rutealternativer i valgsettet for rutevalgberegningen. Dette kan medføre at beregning av valgsannsynligheten av rutealternativene ikke blir håndtert på en konsistent måte i for eksempel en tiltaksberegning. Funnene fra våre tester tilsier at håndtering av første ventetid bør videreutvikles før tidtabellbasert rutevalg blir tatt i bruk i regionale transportmodell RTM. Forfining av nettverket og rutekoding kan redusere ventetid og påstigningsulempen ved utvalgte holdeplasser i frekvensbasert rutevalg. Tilnærmingen gir imidlertid noe mer komplisert nettverk- og rutekoding.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger