Du er her

  • > Publikasjoner
  • > The use of collective feedback to reduce speed

The use of collective feedback to reduce speed

Forfattere: Richard Muskaug
Rapportnr: 0995/1995
Språk: Norwegian

Arbeidet var en del av det Europeiske DRIVE II prosjektet. I vegkanten ble det montert et skilt som ga kollektiv tilbakemelding om andelen av biler som holdt fartsgrensen. Forsøkene ble gjort på to steder, på en 4-felts motorveg og på en vanlig hovedveg. Eksperimentene var basert på den antakelse at trafikantene vil tilpasse sin atferd til det de antar er den sosiale norm, dvs. den vanlige atferd, på vegen. Derfor er det viktig at bilførerne vet hvordan andre førere oppfører seg. Tilbakemeldingsskiltet førte til en fartsreduksjon på 2,72 km/t på motorvegen og på 1,23 km/t på den vanlige hovedvegen. Virkningen var større for lette biler enn for tunge biler. Det ble funnet at skiltet førte til redusert fart både for biler som bryter fartsgrensen og dem som ikke bryter den. På motorvegen ble det funnet at jo høyere andel som kjørte lovlig, dvs jo høyere tall som ble vist på skiltet, desto større var virkningen av skiltet. Tilbakemeldingen om fart hadde ingen betydning for avstanden til forankjørende.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger