Du er her

  • > Publikasjoner
  • > The prevalence and relative risk of drink and drug driving in Norway.

The prevalence and relative risk of drink and drug driving in Norway

Forfattere: Terje Assum
Rapportnr: 805/2005
ISBN: 82-480-0573-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0574-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den relative risiko for trafikkskader i forbindelse med bruken av psykoaktive stoffer er undersøkt ved å sammenligne forekomsten av sju stoffer blant et utvalg av drepte og skadde førere og et utvalg av vanlige førere. På grunn av problemer med datainnsamlingen er begge utvalgene mindre enn planlagt, noe som begrenser de konklusjoner som kan trekkes. Likevel er forekomsten av fem av de sju undersøkte stoffene høyere blant drepte og skadde førere enn blant vanlige førere. 32 prosent av de drepte og skadde førerne hadde tatt minst ett av de undersøkte stoffene, mens bare en prosent av de vanlige førererne hadde tatt ett eller flere av disse stoffene. Dette tyder på at disse stoffene skaper en høy risiko for trafikkulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger