Du er her

  • > Publikasjoner
  • > The Norwegian Value of Time Study Part I and Part II

The Norwegian Value of Time Study Part I and Part II

Forfattere: Farideh Ramjerdi, Lars Rand, Inger-Anne F Sætermo, Kjartan Sælensminde
Rapportnr: 379/1997
ISBN: 82-480-0035-4
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten Del 2
Hele rapporten Del 1

Denne rapporten dokumenterer resultatene fra den norske tidsverdiundersøkelsen. Undersøkelsen dekker korte og lange arbeidsreiser og korte og lange private reiser. Transportmidlene for lange reiser i denne undersøkelsen er fly, bil, tog, buss, og ferge. På de korte reisene er transportmidlene bil, tog, buss, trikk og undergrunnsbane. Undersøkelsen er basert på Stated preference-teknikk og "transfer price technique". Rapporten er delt i to. Part I er hovedrapporten (155 sider) og Part II er vedleggene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger