Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Testing av rutevalg for kollektivtransport i VIPS

Testing av rutevalg for kollektivtransport i VIPS

Forfattere: Frode Voldmo
Rapportnr: 1168/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

EMMA (Emme/2) er en programpakke som inneholder nødvendige funksjoner for å kunne etablere nettverksmodeller for veg- og kollektivtransport. VIPS dekker stort sett de samme behovene som EMMA. VIPS kan ta hensyn til at trafikantene kjenner tidtabellen, og at parallelle ruter med forskjellig frekvens ikke lar seg koordinere med hensyn til avgangstidspunkt. Rutevalgsalgoritmen i VIPS benytter den totale generaliserte reisetiden fra start- til målsone ved å inkludere frekvens, reisetid og pris. Dette kan være en langt mer realistisk antagelse enn i EMMA, hvor passasjerene fordeles proporsjonalt mot rutenes frekvens. VIPS er stort sett er lett anvendelig, men for å forstå detaljer i virkemåten, er man avhengig av god brukerveiledning. VIPS-manualen er for dårlig, og risikoen for feiltolking er stor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger