Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Temaparker i Norge 1995 : markedsutvikling og ringvirkninger

Temaparker i Norge 1995 : markedsutvikling og ringvirkninger

Forfattere: Petter Dybedal, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 321/1996
ISBN: 82-7133-966-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en analyse av temaparkers (fritidsparkers) markedsgrunnlag og ring-virkninger basert på undersøkelse blant gjestene i fire temaparker sommeren 1995. Rapporten er delvis en oppfølging av en nordisk undersøkelse fra 1989. Temaparkene har befestet sin posisjon i markedet. De fleste gjestene er barnefamilier. Gjestene kommer fra hele landet, men dagstur- og helgeturmarkedet er særlig viktig. Parkene betyr mye for lokal syssel-setting, spesielt sesongarbeid.Flere parker trekker turist-trafikk til sitt område og genererer betydelige lokale ring-virkninger for andre reiselivsbedrifter og handelsnæringen. Det er begrenset markeds-grunnlag for nye store temaparker i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger