Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Telefoner i trafikken: En litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring

Telefoner i trafikken: En litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl
Rapportnr: 939/2008
ISBN: 978-82-480-0847-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0848-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten tar for seg nyere forskning om bruk av mobiltelefon mens man kjører bil. Mer spesifikt gjennomgås norske og internasjonale studier på følgende områder: a) omfang av mobiltelefonbruk i bil, b) effekt av mobiltelefonbruk i bil på kjøreatferd og oppmerksomhet, c) mobiltelefonbruk i bil og ulykkesrisiko, d) mobiltelefonbruk i bil versus andre former for distraksjon i bilen og e) ulike typer mobiltelefon og deres effekt. Gjennomgang av denne litteraturen indikerer at det trengs mer forskning om ulykkesrisiko i forbindelse med bruk av mobiltelefon mens man kjører - spesielt om ulike varianter av mobiltelefoner (for eksempel håndholdt versus håndfri). Dette vil også gi viktige bidrag til diskusjonen om hva som utgjør de virksomme forstyrrende mekanismene ved mobiltelefonbruk i bil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger